• s-facebook
  • s-tbird
פרסומים מקשר

פרסום מקשר - פברואר 2015

פרסום מקשר - פברואר 2015

פרסום מקשר - ינואר 2015

קול קורא - מנהיגות הורים חולון

פרסום מקשר דצמבר 2014

פרסום מקשר תחילת נובמבר 2014

פרסום מקשר תחילת אוקטובר 2014

פרסום מקשר תחילת אוגוסט 2014

פרסום מקשר אוגוסט 2014

בימים אלו כמו בימים מתיקונם פרסום מקשר מתאריך 23 ליולי 2014

פרסום מקשר מתאריך 22 ליולי 2014

פרסום מקשר מתאריך 20 ליולי 2014

פרסום מקשר 29 ליוני 2014

פרסום מקשר 22 ליוני 2014

פרסום מקשר 29 ליוני 2014

אימון קבוצתי  (קואוצ'ינג) להורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז

חג פסח, פסחא ונבי שועייב שמח מארגון קשר