• s-facebook
  • s-tbird
רווחה

מסגרת על תיכונית עבור צעירים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוהה

הזמנה להרצאה לזיכרה של לורן - התמודדות משפחתית

פלאייר פיריון 

קורס צילום ועריכת וידאו

תעסוקה פלייר קדימה - מחלקת רווחה חולון

קבוצת הורים בבית ספר שיקמים

קיטנות 2014 באדיבות מחלקת רווחה חולון

מפרסום מ AQA באדיבות רווחה חולון