ועדת חינוך מיוחד

  • s-facebook
  • s-tbird

חזון:

1. העיר חולון נותנת מענים לתושביה בעלי הצ"מ (צרכים מיוחדים) ומשפחותיהם בכל שלבי החיים !

2. חולון "עיר הילדים - לכל הילדים".

העיר חולון משקיעה בחינוך לערכי השיוויון, הרגישות לזולת והשותפות בין כלל התושבי חולון ובכללם בעלי צ"מ

ועל ידי כך תלמידי חולון דהיום גדלים לאזרחים טובים יותר למדינת ישראל !

מטרות:

1) פעילות התנדבותית במסגרת ועד ההורים העירוני חולון, המייצג את כלל תלמידי חולון מול הרשויות באופן פורמלי.

3) קידום מענים בכלל נושאי חינוך עבור תלמידים תושבי חולון בעלי צ"מ הלומדים בעיר או מחוצה לה.

4) קידום מעני פנאי שעות אחה"צ :מחוייבות אישית, תנועות נוער, חוגים, פעילויות, סדנאות , רווחה..

5) קידום מענים לבוגרים עם צ"מ

6) מתן מענה אישי וסיוע לפונים פרטנית

7) הנגשת מידע להורים בעיר אודות שרותים, זכויות, פעילויות, ועידכונים...

תודה,

 יו"ר הועדה עמיחי פינק

תלמידי החינוך המיוחד תושבי חולון לומדים ב:

6 בתי ספר חינוך מיוחד כוללניים (קישור),    35 גני ילדים לחינוך מיוחד (קישור) ,

86 כיתות חנ"מ בתוך בתי ספר רגילים וכ300 ילדים בעלי צ"מ המשולבים בחינוך הרגיל

כל אלו בעיר חולון !

כ-100 תלמידים נוספים לומדים מחוץ לעיר.

 

ועד הורים עירוני חולון / ועדת חינוך מיוחד – הרכב לייצוג כל תלמידי חנ"מ חולון דרך ועדי ההורים של מסגרות החינוך :

א. מכל בית ספר חינוך מיוחד כוללני בחולון – יו"ר + ס' יו"ר ועד בית ספר

ב. מכל בית ספר יסודי או חט"ב/תיכון בו כיתות חינוך מיוחד- נציג אחד:יו"ר ועד מוסדי או חבר ועד מכיתות החינוך המיוחד מטעמו.

ג. לתלמידים בשילוב יחידני בחולון - בגילאי בית ספר - נציג אחד, ובגילאי גן - נציג אחד.

ד. מכל בית ספר חינוך מיוחד מחוץ לחולון בו מס' משמעותי של תלמידים מחולון- נציג אחד.

ה. מכל גן חינוך מיוחד בחולון- נציג אחד.

ו. לתלמידים אלרגניים תושבי חולון - נציג אחד.

ז. רכזי ועדות ותחומים מועד ההורים העירוני חולון

 

* יו"ר ועדת חינוך מיוחד (מתנדב) : עמיחי פינק

נשוי ואב ל3 תלמידים, הבכור בעל צ"מ, חולוני ותיק.

נציג החינוך המיוחד בועד ההורים העירוני חולון

ונציג חולון בועדת החינוך המיוחד בפורום ההורים הארצי

לשאלות בנושא

היסעים לחץ כאן