ועדת השאלת ספרים יו"ר הגב' טל גינדי

  • s-facebook
  • s-tbird

 

1.   להקל את הנטל על ההורים ברכישת ספרי לימוד.
2.   הקלה משמעותית  בנטל הכלכלי המושת על ההורים – חיסכון של מאות שקלים לכל תלמיד מדי שנה .
3.   סדר וארגון של רכישת הספרים לפני תחילת שנת הלימודים.
4.   הקניית ערך חינוכי וחברתי בקרב התלמידים – שוויון בין התלמידים.
5.   חינוך התלמידים ליחס של כבוד לספר.
6.   פיתוח תחושת האחריות האישית .
7.   שימוש חוזר של ספרים.

1.   גביית תשלום עבור פרויקט ספרים במסגרת אגרת החינוך. כיום העלות המקסימלית לשנה היא 280 ₪ לבתי ספר יסודי

      ובחטיבה צעירה בעלות של 320 ₪ לשנה .
2.   ההשתתפות בפרויקט בחטיבה הצעירה הינה על בסיס רוב של 60% מהורי בית הספר . 
3.   לפני תחילת שנת הלימודים, כל תלמיד מקבל בבית ספרו את סל הספרים המלא לפי רשימת הספרים של בית הספר.
4.   במהלך השנה, אחריות התלמיד לשמור על איכות ושלמות הספר כדי שתלמידים אחרים יוכלו ליהנות ולהשתמש בו.
5.   בסוף שנת הלימודים, התלמיד מחזיר  את סל בספרים לבית הספר.

​​משמעות פרויקט השאלת ספרים להורים ולתלמידים

​מטרות הועדה

   לצרף את כל התיכונים לפרוייקט השאלת ספרים של משרד החינוך.   

​בחזרה לעתיד