תפקיד הועדה לעסוק בכל הנושאים הכספיים שבהם מעורבים תלמידים והורים במוסדות החינוך בחולון. הועדה תרכז פניות אליה ותשמש גוף חוקר, בודק, מייעץ וממליץ לועדי ההורים המוסדיים בנושא כספים. 

תפקיד הועדה לעסוק בכל הנושאים הקשורים לבטחון ולבטיחות התלמידים במוסדות החינוך בחולון, לרבות אבטחת מוסדות החינוך ומשמרות הבטיחות (זה"ב).

תפקיד הועדה לעסוק בכל הנושאים הקשורים לבריאות התלמידים במוסדות החינוך בחולון.

תוכנית קָרֵב למעורבות בחינוך היא יוזמה חינוכית משותפת של קרן קרב ומשרד החינוך. התוכנית פועלת בכ-120 רשויות מקומיות, בכ-700 בתי-ספר וכ-2,000 גנים. 

תפקיד הועדה לעסוק בכל הנושאים הקשורים לגיל הרך, תחזוקת גני ילדים ופעילות רלוונטית.

תפקיד הוועדה לטפל בכל הנושאים הנוגעים לספורט ופעילות גופנית במסגרות השונות, בתחום בית הספר ומחוצה לו.

תפקיד הוועדה לבקר את ארגון הסעות התלמידים למוסדות חינוך ובחזרה בתחום העיר חולון ומחוצה לה, למסגרות של החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי והחינוך המיוחד.

הועד ממנה מקרב חבריו בעלי תפקידים לועדות, כפי שמוצא לנכון לשם יעילות עבודתו. 

ועדת ספורט

ועדת בריאות

WINDOWS

ועדת קרן קרב

ועדת הסעים

ועדת חינוך מיוחד

ועדת בטיחות

ועדת כספים

ועדת קשר

ועדת קשר

ועדת בי"ס להורים

ועדת פולין

ועדת גנים

ועדת השאלת ספרים

  • s-facebook
  • s-tbird
תפקיד הועדה להביא לקידום נושאי חינוך עבור תושבי חולון בעלי צרכים מיוחדים (צמי"ד)

תפקיד הועדה לטפל בכל נושא הנסיעות לפולין לזכר השואה.

תפקיד הועדה לטפל בכל הנושאים הקשורים למערך השאלת הספרים בבתי הספר.

הועדה העוסקת בכל נושא סדנאות לקידום ההורות בעיר חולון.

ועדות מקצועיות

ועדת נוער\תרבות

ועדת בתי ספר ייחודיים

תפקיד הועדה לטפל בכל הנושאים הנוגעים בין היתר לפעילויות הפנאי והתרבות של הנוער בחולון.

תפקיד הועדה לתמוך בצרכים הייחודיים של בתי הספר בעלי מערכת חינוך שמציעה אלטרנטיה למערכת החינוך הציבורית הקלאסית - כגון הבי"ס הדמוקרטי, אנטרופוסופי ועוד.

תפקיד הועדה לקיים קשר רצוף בנושאי ובענייני הועד הדורשים זאת מול גורמי מינהל החינוך בעירית חולון וראש העיר בכל הקשור למימוש מטרות ארגון והחלטות הועד.

קרא עוד- חנ"מ