מועצת הורים
סיכומי ישיבות מועצת הורים
סיכום ישיבת מועצה מתאריך 18 בפברוארר 2014 - הכנה לבחירות למועצה ולועד
לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת מועצה מתאריך 26 בנובמבר 2013

לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת בתי"ס על יסודי מתאריך 12 בפברואר 2013

לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת בתי"ס יסודי מתאריך 5 בפברואר 2013

לחץ על מנת לצפות בסיכום ישיבת מועצה מתאריך 26 בדצמבר 2012

פגישה ראשונה של חברי מועצת ההורים העירונית 2012 !

26 בדצמבר 2012
ב- 26 בדצמבר התקיימה ירית הפתיחה של "מועצת ההורים של חולון". האווירה היתה טובה ומקצועית . יו"ר המועצה מר שמעון שמיר הציג את תפיסת עולמו ונתן קווים מנחים לפעילות המועצה. חברי המועצה הציגו  את עצמם ואת פועלם, הוצג אתר האינטרנט ודף הפייסבוק של ועד ההורים העירוני, והוצגה פעילות הועדות המקצועיות שבו. את הכנס כיבד יו"ר ועד ההורים העירוני מר מוטי ישראלי..

הזמנה לישיבת עבודה הנהגות בתי הספר !

לחץ להזמנה לישיבת הנהגות בתי הספר היסודיים בחולון, שתתקיים ב-5 לפברואר 2013

לחץ לתוכנית כנס הנהגות בתי הספר היסודיים בחולון, שתתקיים ב-5 לפברואר 2013

לחץ להזמנה לישיבת הנהגות בתי הספר העל-יסודיים בחולון, שתתקיים ב-12 לפברואר 2013