• s-facebook
  • s-tbird

ועדת גני ילדים יו"ר אילן רובינוב - ilanro18@gmail.com

פרוטוקול ועדת גני ילדים מתאריך 14.7.12 ​​

מצ"ב פרוטוקול ישיבת וועד גני ילדים עירונית 

 

פרוטוקול ועדת גני ילדים מתאריך 3.2.12 ​​

מצ"ב פרוטוקול ישיבת וועד גני ילדים עירונית 

הנידון: פגישת הכרות עם מנהל החינוך עיריית חולון

נוכחים:
הגברת סמדר קרפובסקי מנהלת מחלקת גני ילדים.
יו"ר ועדת גני ילדים אבי קציני.
חבר ועדת גני ילדים אריה אשכנזי.
יו"ר ועד הורים מוטי ישראל, שקפץ לבקר מוועדת חינוך מיוחד שהתקיימה באותה השעה.

מטרת המפגש, הכרות, הבנת דרכי עבודה, ושיתוף פעולה.
1. סמדר כ- 5 שנים אני בתפקיד, תפקידים קודמים בחינוך בבית ספר תיכון, מורה 5 יחידות לימוד במגמת ביולוגיה, שליחת הסוכנות היהודית בארצות הברית, מנהלת בית ספר תיכון, ומנהלת ארצית של פרויקט יזמים צעירים. גדלתי וחונכתי בקיבוץ שמרת, המודל החשיבתי שמובילה בגיל הרך הוא איתור בעיות בגיל הרך. פיתחה מודל לעבודה מתכללת משותפת של כל הגורמים העוטפים ילד בגיל הרך על מנת לאתר קשיים ולתת את המענים המהירים הנכונים כמה שיותר מוקדם. עבודה בשיתוף משרד החינוך ההורים, פסיכולוגים, רווחה מעונות הגיל הרך רשת קהילה ופנאי. שמים דגש על חיבור הגיל הרך למוסדות התרבות בעיר תוך בניית תוכניות משותפות.
2. הסייעות המועסקות ברובן על ידי חברת מוסדות מנוהלות במשותף על ידי חברת מוסדות המנכ"לית כרמלה אורן ועל ידי מחלקת גני הילדים. הדגשים הם הכשרת סייעות שתהיינה מקצועיות, בעלות ידע בתחומי החינוך בגיל הרך. נפתח בית ספר לסייעות במרכז פסג"ה בשיתוף עם עמותת שחר און, ומזה שלוש שנים נבנתה קבוצה של 12 סייעות מנהיגות מובילות.
3. במצגת שהציגה סמדר ראינו כיצד גוף המטה המשותף הכולל כמעט 15 גורמים ברשות, מנהל 180 גנים, כ- 6,300 ילדים, בשיתופי פעולה המביאים להובלת תוכניות מסודרות ומתוכננות לפי מטרות ויעדים קבועים מראש. הורים רבים הביעו את מורת רוחם מחוץ למשרדה בטענה לשיבוץ הרחק מהבית. לדבריה כל הילדים שהובטח להם להכלל בגני העירייה  ברישום לשנת תשע"ג ייכנסו השנה למערכת. הדבר דרש מהמערכת להיערך במהירות לפתיחת 34 גנים חדשים בכיתות בתוך בתי ספר במתנ"ס קליין בבית שטיינברג בבית העולה ובמבנים שהוסבו מחדש לגנים. המערכת עובדת על ההכשרה הפיזית של המבנים למבנים התואמים לכיתת גן ועובדת על איוש צוות מקצועי. כ- 13 גנים פרטיים נמצאים בתהליכים להסדר מול משרד החינוך על מנת להיכנס לתוכנית גני חינוך חינם על פי מטווה תכנית טרכטנברג .
4. שיתוף הפעולה עם ועד ההורים העירוני יעשה על ידי  מפגשים אחד לחודש מתואמים. מס' סלולאר אישי ומייל התקבל. בקשתי להיות נוכח בישיבות צוות וללמוד מקרוב על 100 הגנים המיועדים להבנות בקרוב. 

 

בברכה יו"ר ועדת גני ילדים
אבי קציני


 

בפתיחת שנת הלימודים כל ילדי הגנים הזכאים לפי חוק טרכטנברג התקבלו.
עוד באותו היום החלו הורים רבים לפקוד את מנהל החינוך ולהעלות את הבעיות שיש להם בגנים,
עיקר הבעיות היו מהגנים שנמצאים בתוך ביה"ס.
ראוי לציין את פעילות עובדי מינהל החינוך שבעבודתם הצליחו לקלוט את כל הילדים הזכאים.
רוב תלונות ההורים טופלו ביעילות, מה שלא טופל עבר לשנת הכספים החדשה.


"עמוד ענן"
במבצע עמוד ענן  העורף היה למטרה והרגשנו מקרוב מה תושבי הדרום מרגישים מזה שנים רבות, חסרי הגנה אל מול האיום החדש. בהישמע אזעקה כול אחד רץ לתפוס מחסה וחויב להישמע להוראות ..... ועכשיו תאר לך את המצב בתוך גני הילדים, בגנים ללא המקלטים.... גננת שלא מרגישה בטוחה  תתקשה להרגיע את הילדים, הקב"טים ביקשו מהגננות לפנות את הילדים למקלטים העירוניים, ברוב המקרים מקלטים אלה נמצאים במרחק הליכה של מעל לדקה וחצי מהגן מהישמע האזעקה. יצאתי לשטח בזמן האזעקות והנפילות והייתי נגיש לגננות ולהורים, עזרתי לקב"טים לקבל החלטות נכונות אל מול ילדי חינוך המיוחד דוגמת הגנים שנמצאים ברחוב עין גדי. הקב"ט ביקש שהילדים יתפנו למקלט הסמוך ועמד על זה בתוקף, ילדי חינוך מיוחד אינם יכולים לבצע זאת מה שגם בביקורי במקלט הסמוך ראיתי שיש סיכון נוסף לשהיית הילדים במקום, מאחר והמקלט משמש אומני שיש, ולוחות שיש בגדלים שונים היו מוחצים אותם וחלילה יותר מכך, לאור הממצאים הקב"ט הראשי אישר את בקשת הגננת לקבע איזור מוגן בתוך הגן.

דוגמא נוספת לגן שקירותיו עשויים מגבס ותקרתו מפח, מיותר לציין שאין איזור מוגן. במקרה הזה הילדים עברו לבית העולה.
בביקורים שערכתי
בגנים שיש להם מקלטים, התגלו הממצאים הבאים: דלת לא נסגרת, חלון תקוע ,גנים שהמקלט משמש כמחסן בטבח ועוד..
לדברי הגננות הם פנו לתיקון הליקויים אך ללא הצלחה. כאשר בדקתי את המחדל התגלה לי שיש ריבוי חברות שאמורות לתת פיתרון, הגננת עוברת קשיים רבים וסינונים במערכת עד למצב התשה.
מצב זה הוא בגדר אבסורד וחייב להשתנות, העליתי זאת בפני היו"ר שלנו מר מוטי ישראלי.


לסיכום
המלאכה רבה יש עוד הרבה דברים לשפר אבל הבעיה היא בסדר העדיפויות של העירייה ושם אני מקווה שיהיה שינוי לטובת תיקונים, הרחבות, וחיזוק מבנים, הוספת מזגנים, משחקים, ומחשבים. בעקבות מכתב בקשה לעזרה של גננת בקנית מחשב לילדי הגן, ביוזמתי וביוזמת מוטי ישראלי שפנה לחבר משה יפרח יהיו מחשבים לגנים רבים מתנת בנק הפועלים.

בברכה
חברי ועדת גנים
ויו"ר גני הילדים
אבי קציני

פרוטוקול ועדת גני ילדים מתאריך 31.7.12 ​​

תמונת פעילות ועדת גני הילדים - תשע"ג​​