• s-facebook
  • s-tbird
הורים ממליצים

השתלמות סבים וסבתות לילד עם אוטיזם

ריכוז קבוצות תמיכה צמי"ד - פברואר 2015

מחפשים מדריך ספורט או מדריך קפוארה ?

הצעות לאמצעים הקיימים כיום לאיתור וניטור ילדים

מצ"ב קבוצות ריצה והליכה, עבור אנשים המתמודדים עם מוגבלויות וקשיים - 180 מעלות