ועדת בטיחות ובטחון יו"ר מר ניסים נחום - 052-3987098 - nahumn@013.net.il

  • s-facebook
  • s-tbird
סיכום ישיבת בטיחות - 11/07/2014​​​

פגישה עם דרור שלו - מנהל אגף הביטחון בערייה

 

בפגישה עם דרור שלו הקב"ט העירוני קיבלנו דווח לגבי המצב בעיר להלן תקציר: 

כרגע ע"פ הנחיית פיקוד העורף מתנהלים כבשיגרה, אין הנחייה לביטול של פעילויות אבל .א)בעירייה חדר הפיקוד נמצא מאוייש עשרים וארבע שעות ע"י מנהל תורן מרמת מנהל אגף ומעלה ב) העירייה עובדת בשיתוף מלא עם פיקוד העורף ג)כל מוסדות החינוך למעט גן אחד אנקור מסודרים מבחינת מקום מסתור ד) ביום ראשון יגיעו לעיר חיילות של פיקוד העורף אשר יעברו בין המקומות בהם ישנה פעילות ויקיימו הסברה. ה) כל המקלטים בעיר פתוחים לתושבים ו) בשמונה בתי ספר נפתחו המקלטים לטובת התושבים כצנלסון - כרם שלום - רביבים - התבור - גורדון - יבנה - אשכול - הייטק הי. בכל בתי הספר ישנו סדרן/מאבטח שדואג ואחראי למקום.

ז) לאחר חזרה לשגרה יגויסו קבוצות מתנדבים לשעת חרום אנו הבטחנו לסייע ח) לגבי הסעים יועלה נושא מלווה נוסף מול יוני ע"י דרור .

 שיהיה שבת שלום ושקטה אמן.

נוהל פינוי בשעת שריפה​​​

נוהל הנחיות חרום לפינוי במקרה של שריפה / יוני רובינשטיין

למנהלי מוסדות החינוך שלום,

אני מעביר אליכם את הנוהל המעודכן  לגבי הנחיות לפינוי המוסד החינוכי במקרה של שריפה.

חשוב להקפיד במילוי כל ההנחיות בדגש מילוי שמות בעלי התפקידים בשעת חרום וכן לפרט לכל צוות משימה מה עליו לבצע בחירום.מופיע בעמוד האחרון של המסמך תרשים הזרימה והנוהל חייבים להיות תלויים במקום בולט במזכירות בית הספר ובכל אגף.

הנושא יבדק על ידי ממונה הבטיחות מר ניסים אשכנזי וכן על ידי הקבטים בזמן בקורם במוסדות החינוך.

יש לציין כי כיבוי אש דורש את אישורו לנוהל הבית ספרי.ניסים אשכנזי ממונה הבטיחות יעמוד לרשות כל בית ספר בעזרה לכתיבת הנוהל  אם יהיה צורך בכך ...

סיכום ישיבת בטיחות - 10/12/2013​​​

בהשתתפות :

מר יוני רובינשטיין – מנהל אגף ארגון

מר דרור שלו – מנהל אגף בטחון ושע"ח

גב' יפה הראל - מנהל מח' תפעול ובטיחות בגנים

מר ניסים אשכנזי – ממונה בטיחות מוס"ח

גב' נורית ביבי – רפרנטית אגף ארגון למוסדות

מר שמעון יום טוב – יו"ר ועד ההורים

מר נחום ניסים – יו"ר ועדת בטיחות

גב' אביבית גלעד  -ועד הורים

גב' טל גינדי – ועד הורים

מר איציק שמסיאן – ועד הורים

 

הישיבה מתכנסת ע"י מנהל אגף ארגון ובקרה עד 4 פעמים בשנה לעדכונים הנחיות עם גורמי הרשות הרלוונטיים - מצורף פרוטוקול הישיבה בקישור הבא...

 

הנחיות משרד החינוך לבטחון באירועי פורים

כפי שהופצו ע"י ראש מנהל אגף אירגון ובקרה מר יוני רובינשטיין : "הנני מעביר אליכם את הנחיות בטיחות לחג הפורים במוסדות חינוך, כפי שמופיעות בחוזר מנכ"ל סב/6(ב) וכן דגשים לגבי הקפדת יתר על הכניסה למוסד חינוכי לתלמידים מחופשים..." 

בטיחות בחג פורים​​​

הנחיות בטיחות לקראת פורים - מנהלי בטיחות/קב"טים

לקראת חג הפורים מומלץ שמנהלי מוסדות החינוך ינחו את הצוות החינוכי לקיים פעולות הסברה בקרב התלמידים ויביאו לתודעתם את הסיכונים הקשורים בחג זה ואת הדרכים למניעתם...

הנחיות משרד החינוך, משרד התמ"ת וארגון 'בטרם' יוצאים בקריאה לרשויות המקומיות -  למנוע את השימוש בצעצועים מסוכנים ! מדובר בזיקוקים, נפצים וחזיזים המכילים חומר נפץ. תרסיסי שלג שאינם מאושרים על ידי מכון התקנים וסוגי טילים המשוגרים בעזרת חומרי הדף ואבקת שריפה. כמו כן, ברובים ואקדחים הדומים לכלי נשק אמיתיים.

דוח פעילות ועדת בטיחות וביטחון23 בדצמבר 2012

בפתיחת שנת הלימודים כל ילדי הגנים הזכאים לפני חוק טרכטנברג התקבלו. עוד באותו היום החלו הורים רבים לפקוד את מנהל החינוך ולהעלות את הבעיות שיש להם בגנים. עיקר הבעיות היו מהגנים שנמצאים בתוך ביה"ס. רוב תלונות ההורים טופלו ביעילות רבה מאוד ע"י אנשי מינהל - החינוך .

בתור יו"ר הוועדה האג'נדה שלי היא:
                                                "בטיחות רואים בזכות אנשים טובים שאיכפת להם"

אני וחברי הועדה מבקרים בשטח המון בכל רחבי בתי הספר בעיר ובגני הילדים ורואים אם ישנם ליקויים בטיחותיים שחייבים לתת עליהם את הדעת מיד ומקשיבים לכולם, כמובן אנו חייבים את עזרת היו"רים וההורים על מנת לידע אותנו במידה וקיימת בעיה.

נוהל פנייה של בעיית בטיחות :

• פונים עם הבעיה אך ורק בדוא"ל !

• פונים עם הבעיה למנהלת ביה"ס או הגן .
• מוודים שאכן היא שלחה את הבעיה לגורם הרלוונטי במינהל .
• ממתינים שבוע ימים וחוזרים בשאלה למנהלת ,מה קורה עם הבעיה .
• אם הבעיה נפתרה יפה מאוד, אם הבעיה לא נפתרה יש לשלוח אותה בהסכמה של המנהלת בשיתוף פעולה אלי לדוא"ל, עם כל היסטורית ההתכתבות

  שלכם מול המינהל. המשך הטיפול יהיה שלנו ברמה עירונית.
• כל תהליך הטיפול נעדכן אתכם בהתפתחויות ובסטטוס הטיפול של המינהל.

                                                              

                                                           "בבטיחות של ילדנו אין משחקים ואין פשרות !"


להלן דוגמאות מיני רבות על עשייה בזמן קצר ומרובה של חברי ועדת בטיחות ובטיחות בוועד הורים עירוני:

1.​    רמזור 81 – בין קרית רבין לבן גוריון הייתה תלונה מזה שנים מציבור ההורים על זמנים קצרים ברמזור שילדים אינם יכולים לחצות  את הכביש

       בזמן כי הוא קצר  ,טופל מיידית ע"י מהנדסת התנועה הגברת שגית דניאל לשביעות ההורים .

2.    ביה"ס ניצנים הובטח שמגרש הכדורסל ישופץ כי הוא היה מפגע בטיחותי ברמה גבוהה , הגענו למקום כל הגורמים הרלוונטיים והמגרש שופץ

       מיד!
 

3.   הקמת רמזור באלופי צה"ל 35 ליד ביה"ס ניב נושא נורא מורכב להלן פרשנות של משרד התחבורה מהן התנאים לקבלת תקציב לרשות

      המקומית להקים רמזור . 
                                                        2 הרוגים ב- 3 שנים ''מצדיקים'' רמזור
                                                                  ''הכתובת על הכביש''  !

4.   הקמת רמזור בביה"ס השרון , בטיפול של ראש העיר מוטי ששון .
5.   ליקויים בטיחותיים בגן חרצית ועירית , בתוך ביה"ס אשכול – טופל לאחר מספר ימים ופעולה נכונה ונבונה של יו"ר הגן שפעלה בהתכתבות מול

      המינהל ושהיא ראתה שאין מענה פנתה אלי והכול נפתר בשיתוף פעולה שלנו יחד אם ההורים גרמה לתיקון מהיר ויעיל במקום .
6.   חוסר במעקה בטיחות בכניסה לביה"ס שרת בזכות ערנות שלנו בסיורים שאנו הסתובבנו – טופל ע"י הגברת יפה הראל מנהלת מחלקת זהירות

      בדרכים בתוך יממה אחת .
7.   חוסר כיסויים בגופי תאורה ומתנדנדים זוהתה הבעיה ע"י יו"ר וועד ההורים העירוני מר מוטי ישראלי – טופל מיד .
8.   רביבים רחוב השומר שנים של בירוקרטיה על שינויים גיאומטריים וריצוף ואספלט ( התחלה - 19/9/2012  סיום – 30/11/2012 ) .
9.   תרגיל ארצי לרעידת אדמה ב- 21/10/2012 .- עבר מעולה .
10. קריסת סל כדורסל בת"א ועקב כך ילד נהרג – יצאה הנחייה שכל בתי הספר יגיעו מהנדסים ויבצעו בדיקת סלים. כתוצאה מכך פורקו המון סלים

      בעיר ואנו ממתינים שיתחיל  מכרז לטובת הרכבת סלים חדשים .

​11. טבלת בטיחות שיצאה לכלל היו"רים על מנת לבדוק את הנעשה בביה"ס ולהגיש זאת למנהלות לטיפול.
12. פינוי מבנה אסבסט בגן דולפין ברחוב קראוזה , הפנייה הועברה לחנה הרצמן הבניין טופל באותו היום ונהרס.
13. כיתה אקוסטית לכיתה ז' ביה"ס איילון , הועברה לטיפול של הגברת יפה הראל .
14. פיצוץ של מבנה המרכז הטכנולוגי קרית נמיר ברחוב קראוזה 10/12/2012  בשעה 10:00 בבוקר , התבצעה מבצע של העברה של כל ילדי

      הגנים לביה"ס רביבים וכל הפעילות הייתה שם .
15. מבצע   - "עמוד ענן" - התגלו ליקויים רבים כגון :

      ישנם המון גנים שאין להם מקלטים ופיקוד העורף נתן הנחייה לגננות להסתיר את ילדי הגן מאחורי קיר דק וקראו לזה מרחב מוגן, כל עוד 

      ההורים  יודעים שבגן ישנו מקלט וילדיהם בטוחים.

      בבתי ספר ישנם מקלטים שלא יכולים לאכלס מספיק את כל ילדי בית הספר והמורות .

      בבתי ספר ישנו מקלט אבל במרחק של דקה וחצי מהמבנה הראשי לכן אי-אפשר לרוץ אליו, אז ההנחיה הייתה לרדת ללובי ולעמוד ליד הקירות.
      מקלטים בביה"ס ביאליק היו סגורים כי ישנו שם בסיס של המשמר האזרחי וישנם נשקים בפנים לכן לא פתחו אותו .
      כל  נושא מערך המקלטים בטיפול מול הרשות המקומית העירייה .

      הוצע על ידנו שמגיע לכל הורה בעיר חולון לדעת איזה רמה של מיגון יש בגן או בביה"ס או בתיכון או בחטיבה ועפ"י זה ההורים יהיו אלו שייקחו

      את ההחלטה בזמן מלחמה אם לשלוח את בנם או ביתם ללימודים או עדיף להשאירם בבית. הרשות ופיקוד העורף אינם יכולים להסתיר מידע   

      כזה מהורי העיר ולהקרין שיגרת חיים. עבדנו בשיתוף פעולה אם יו"ר ועדת הגנים מר אבי קציני חיבקנו גננות ומורות ואנשי צוות שנלחצו נורא

      מהאזעקות ומהמצב הלא שיגרתי הזה ולהלן  

      מס' דברים שהיו בזמן המבצע בשטח :

      במבצע עמוד ענן העורף נהיה למטרה והרגשנו מקרוב מה שתושבי הדרום מרגישים מזה שנים רבות חסרי הגנה אל מול היום החדש. בהישמע

      האזעקה כול אחד רץ לתפוס מחסה וחויב להישמע להוראות פיקוד העורף.

      גננת שלא מרגישה בטוחה  תתקשה להרגיע את הילדים, הקבטים ביקשו מהגננות לפנות את הילדים למקלטים העירוניים, ברוב המקרים

      מקלטים אלה נמצאים במרחק מהגן ומעל לדקה וחצי ומאז הישמע האזעקה. יצאנו לשטח בזמן האזעקות והנפילות והיינו נגישים לגננות להורים,

      עזרנו לקבטים לקבל החלטות נכונות אל מול ילדי חינוך המיוחד דוגמת הגנים שנמצאים ברחוב עין גדי. הקב"ט ביקש שהילדים יתפנו למקלט

      הסמוך ועמד על זה בתוקף, ילדי חינוך מיוחד אינם יכולים לבצע זאת מה שגם בביקורי במקלט הסמוך ראיתי שיש סיכון נוסף לשהיית הילדים

      במקום, מאחר והמקלט משמש אומני שיש, ולוחות שיש בגדלים שונים היו מוחצים אותם וחלילה יותר מכך, לאור הממצאים הקב"ט הראשי

      אישר את בקשת הגננת לקבע איזור מוגן בתוך הגן.

16. דוגמא נוספת לגן שקירותיו עשויים מגבס ותקרתו מפח, מיותר לציין שאין איזור מוגן. במקרה הזה הילדים עברו לבית העולה.
17. בביקורי הגנים שערכתי שיש להם מקלטים, התגלו הממצאים הבאים: דלת לא נסגרת, חלון תקוע ,גנים שהמקלט משמש כמחסן בטבח ועוד.
18. לדברי הגננות הם פנו לתיקון הליקויים אך ללא הצלחה. כאשר בדקתי את המחדל התגלה לי שיש ריבוי חברות שאמורות לתת פיתרון, הגננת

      עוברת קשיים רבים וסינונים במערכת עד למצב התשה.
19. מצב זה הוא בגדר אבסורד וחייב להשתנות, העלתי זאת בפני היו"ר שלנו מר מוטי ישראלי.

      היו עוד המון דברים במהלך החודשים הללו אך זה רק חלק קטן של עשייה רבה של אנשים יקרים בוועד ההורים העירוני שעושים מלכתם

      בהתנדבות ונורא איכפת להם מהעיר חולון והכי חשוב להם שהבטיחות והביטחון זה בראש מעיננו.

     

תודה אישית – ליו"ר שלנו מר מוטי ישראלי, ולכל חברי הוועד העירוני וחברי המועצה שבלעדיכם לא היינו מצליחים לראות הכול.
תמשיכו להיות העיניים שלנו למען ילדנו .


 בכבוד רב,
גור אריה אשכנזי
יו"ר וועדת בטיחות וביטחון

פרוטוקול ישיבת מטה בטיחות בדרכים - 14 באוגוסט 2012

נוכחים:

מר זוהר נוימרק    -    מ"מ ראש העיר ויו"ר ועדת מטה בטיחות בדרכים
גב' דורית בן-יהודה     -    סמנכ"ל חינוך
גב' יפה הראל            -    מנהלת המטה העירוני לבטיחות בדרכים
מר רוני הרניק            -    מנהל אגף חינוך על-יסודי
מר ארז ניסים             -    מנהל אגף הפיקוח העירוני
מר דודי גולדשטיין       -    מנהל מחלקת הפיקוח העירוני
מר עופר איתן             -    אגף תשתיות
מר וקי ויקטור             -    קב"ט עירוני
גב' שגית דניאל          -    מהנדסת תנועה
מר טל חובב               -   מהנדס תנועה
מר אורי הכהן             -    מ"מ מפקחת משרד החינוך
מר מוטי ישראלי          -   יו"ר ועד ההורים
מר אשכנזי אריה         -   יו"ר ועדת בטיחות ועד ההורים
מר נחום ניסים            -   חבר ועד ההורים העירוני
מר פינטו דוד              -   משטרה מרחב איילון
גב' איילת בכר            -   ראש צוות משמרות הזה"ב במשטרה

לקראת התנגשות

כתבתה של חופית כהן, "ידיעות חולון" מתאריך 1 בפברואר 2013 על סירוב משרד התחבורה להתקין רמזורים בקרבת בתי ספר בחולון

פרוטוקול ועדת בטיחות וביטחון - 30 באוקטובר 2012

נוכחים:

מר רובינשטיין יוני - מנהל אגף ארגון ובקרה
גב' הראל יפה - מנהלת מח' תפעול וזהירות בדרכים
מר אשכנזי ניסים - ממונה בטיחות מוסדות חינוך
מר שלו דרור - מנהל אגף הביטחון
מר ארז ניסים - מנהל אגף הפיקוח
מר גור אריה אשכנזי – יו"ר ועדת בטיחות וביטחון וועד הורים עירוני
מר ישראלי מוטי – יו"ר ועד הורים עירוני
מר שמסיאן איציק – חבר ועדת בטיחות
מר נחום ניסים – חבר ועדת בטיחות שוורץ רענן –חבר ועדת בטיחות

טופס בטיחות  - למילוי ע"י יו"ר בית ספר

מצ"ב, טבלת בטיחות שיצאה לכלל היו"רים על מנת לבדוק את הנעשה בביה"ס ולהגיש זאת למנהלות לטיפול :
הנושא: בטיחות וביטחון בתי ספר
המטרה: בדיקת בטיחות בית ספרית לביצוע יו"רים
בחינת כל כיתה וכלל בית הספר ומניעת מפגעים.