הפינה של אילן - מנהל אגף אירגון ובקרה \ ilank@holon.muni.il

אילן קומה הינו הרפרנט מטעם העירייה לועד ההורים העירוני, ויורשו של יוני רובינשטיין. בדף זה נעלה הודעות, נהלים, ונושאים הרלוונטים לניהול גני ילדים ובתי ספר בחולון, כפי שמונחים מנהלי בתי הספר, גננות, צוותי אבטחה ותחזוקה מוניציפליים ע"י יוני . המטרה לרכז עבורכם את ההנחיות במקום אחד.

שרותי בריאות השן לתלמיד

למנהלים ולמנהלות בבתי הספר ובגני-הילדים שלום.

אני שולח אליכם את החוזרים החדשים על פרויקט בריאות השן בחולון כמו כן ,תיק התנעה שלמעשה הוא הסבר מלא והנחיות לרשות ולמוסד החינוכי. נא היערכותכם .

השלב הראשון בהפעלת השרות  הוא הפצת חוזרים המצורפים בזאת .יש מכתב מוכן שעליכם להפיצו 

חוזר מנהלים –מופץ למנהלי בתי הספר וגננות גני החובה – מהווה  הסבר אודות השרות ומה הוא כולל.

חוזר הורים- מיועד להורי התלמיד /ילדי הגן , המיידע  בדבר בדיקת ילדו. כל בתי הספר היסודיים, חרדים, חט"ב וכן לחינוך מיוחד שותפים לפרויקט, כך גם גני הילדים חובה ותת חובה משולבים בחובה. הפרויקט מופעל בהצלחה שנים רבות בעיר ואנו ממשיכים להפעילו במלוא הרצינות דרך משכ"ל הזכיינית . אני מבקש לפעול בהתאם לנהלים.

החוזר להורים פאסיבי אין צורך להחתימם. חשוב שבכל ביס יהיו תנאים נאותים לבדיקה.מבקש שתיערך בחדר האחות.

נוהל השכרת חדרים ושטחים בבית הספר

העירייה והח"מ מנסים להגדיל את מקורות התקציב של בתי הספר. לכן, מזה מספר שנים לא מועטןת, בנינו חוזה אחיד וידידותי להשכרת חדרים.  יחד עם זאת אני חוזר ומדגיש ,כי שוכרי חדרים או שטחים שונים בבתי הספר,יכנסו לשטח המוסד אך ורק לאחר חתימה על חוזה ולאחר שמנהל בית הספר פעל על פי הנוהל להשכרת חללים, חדרים בבתי ספר.

רענון הנוהל, כולל טפסים נשלחו אליך ונמצאים בתיק הנהלים שחולק לכל בתי הספר בחולון. ההנחיות והנוהל באים להגן עליך כמנהל\ת ועלינו כרשות. האחריות להכנסת שוכר או מחזיק אחר בחדרים, שלא על פי הנוהל תחול על מנהל בית הספר בלבד.

הסיבה לרענון זה היא שמספר מועט של מנהלים הכניסו ללא אישור וללא סמכות שוכרים לשטחי המוסד החינוכי.

הכוונה-למפעילי חוגים, קורסים, מפעילי מזנונים או עגלות לממכר מזון, מפעילים חיצוניים כגון מפעילי מועדוניות או אוניברסיטה פתוחה וכדומה

יש לוודא כי חוזים שתוקפם עומד לפוג ,יחודשו כחודש לפני סוף ההתקשרות. 

גם מתן רשות שימוש ללא תשלום עבורה כלולה בהתראה זו, לא מדובר בגופים עירוניים כגון רשת קהילה ופנאי או החברה לבילוי ובידור

לגבי צהרונים לא עירוניים - יש להתקשר רק לאחר קבלת אישור כתוב מהח"מ בהתאם למסמך שקבלתם.

הטפסים וכן סוגי החוזים נמצאים בתיק הנהלים  שחלקתי לכם בעמודים115-141.

התעריפים המאושרים לגביה בגני ילדים

לבקשת מנהלי הגנים והגננות, אני מעביר אליכם את  הנהלים והתעריפים המאושרים לגביה. יש לפעול אך ורק בהתאם למופיע. החוזר יחולק גם בכנס ההיערכות.

חשוב לציין כי תעריף הביטוח המכסימלי עומד על 49.5 ₪ ובחולון רק 37 ₪. 

חשוב ולהחתים את ההורים על ההסכמה לפעילות. גם  סעיף קונה מרצון עודכן. תודה על שתוף הפעול לחברה לבילוי ובידור ולאגף ההכנסות ולחשבות שלנו.

ההקצבה הראשונה לגנים תיכנס ביום רביעי הקרוב והיתרה ביום ד' הקרוב .לגנים החדשים 6000 ₪.

שנת לימודים פורייה.

פיקוח על ספקי מזון לצהרונים ולמועדוניות-נוהל העברת נתונים

בסיכום ישיבה עם  מ"מ הווטרינר העירוני לאור הנחיות של חוזר מנכ"ל משרד החינוך וביקורת מבקר המדינה , נקבע כי :

א : הווטרינר העירוני יסייע במסגרת תפקידו בבחירת ספק ההזנה.-יש לשלבו בישיבה עם הספקים

ב : הווטרינר יבדוק את ספק המזון שאתם מפעילים מבחינת כל הקשור לרישוי והרמה התברואתית של העסק.

לאור זאת אני מבקש כי תעבירו במייל חוזר עד סוף שבוע זה לד"ר חדד את הפרטים המבוקשים כולל איש קשר.

האכיפה נבדקה על ידי מבקר המדינה והנחייה זאת היא חלק מיישום ההחלטות.

חשוב להדגיש כי על הספק מוטלת החובה כי מידי בוקר  ,בדרכו לחלק את המזון, לעבור בדיקת משנה במשרדי המחלקה הווטרינרית ברחוב המנור 9 אזור התעשייה חולון טלפון-03-5027139

הבדיקה נועדה לבדוק את תנאי ההובלה וטמפרטורת המזון המוגש לילדים. בסיום הבדיקה תוטבע  חותמת  על תעודות המשלוח "נבדק והותר לשימוש" ורק אז ניתן לחלק לילדים.

ג : אני מבקש כי תנחו את הספקים בכך ליצור קשר עם ד"ר חדד במידית

ברשת קהילה ופנאי - בכל בתי הספר בעיר והגנים שם אתם מקיימים את ההזנה

בחברה לבילוי ובידור - בבתי הספר-ניב,בן צבי ושער האריות

מנהלת אמירים ושרת - במסגרת אפטר סקול

דביר - הגרעין התורני

מנהלי בתי ספר לחינוך מיוחד - הזכיין הבית ספרי

נקיים ישיבה בנושא במהלך חודש ספטמבר לבדיקת היישום.

ד"ר חדד-אנא לעדכן אותי אם חסרים נתונים

ת"ת 5/9

הנחיות להכנת מקלטים לקראת השנה

למנהלי בתי הספר והמנהלות שלום

אני שב ומתזכר אתכם בחובה של כולנו להכין את מקלטי בתי הספר כיאות לקראת 1/9 .חשוב ביותר לפעול ולדווח על ההכנה . יש להדגיש כי כל שינוי /תוספת במקלט בבית הספר חייב להיעשות  באישור  אגף הביטחון. 

 

המצב כיום שברירי ומחייב את כולנו לתת מענה ביטחוני לתלמידי בתי הספר.

המופיע ברשימה  הוא חלק מהערכות ומוכנות המוסד החינוכי לתחילת השנה.

מבקש להכניס את החוזר לתיק הנהלים שקיים בכל מוסד חינוכי

ריענון הנחיות לקראת לג בעומר

כמידי שנה, אני מעביר למנהלים, גננות ולוועדי ההורים את הנחיות אגף ארגון ובקרה . ממונה בטיחות , וכן את נהלי משרד החינוך להתנהלות נכונה בל"ג בעומר. אני מבקש לפעול אך ורק בהתאם לנוהל ולהנחיות. בנוסף, להדגיש בפני התלמידים כי יש לנהוג בזהירות רבה בזמן איסוף קרשים למדורות. בעבר כבר חווינו בעיר אסון כשתלמיד בית ספר יסודי באמירים, נהרג בתאונת דרכים ,כשאסף קרשים למדורת ל"ג בעומר עם חבריו. למייל זה מצורפים מספר חוזרים:

1. הנחיות משרד החינוך לבצוע מדורות ל"ג בעומר. 2. מערך שיעור לאיסוף בטוח של קרשים וניהול נכון של הארוע, של הרשות הלאומית למניעת תאונות דרכים. 3. הנוהל העירוני של אגף ארגון ובקרה. 4. חוזר המנחה ומעודד לאחד אירועי החג כדי שיצומצמו מספר המדורות בעיר. אני מבקש מהתלמידים ומההורים ,לעדכן את המוקד העירוני ,בכל פעילות חריגה בשטחי בתי הספר .

נוהל שימוש בטופס התראה על תשלום חוב.

להלן שימווש בטופס התראה להורים על אי תשלום על חוב אגרות באמצעות הנהלת בית הספר. השימוש בטופס יתבצע אך ורק במקרה של :הורים שלא שילמו את המגיע מהם במסגרת תשלומי החובה ו\או תשלומי הרשות או תל"ן , רק במידה וההורים הביעו קודם לכן את הסכמתם בכתב או רכשו את השירותים ואת המצרכים הנוספים שהוצעו וזאת לאחר מיצוי כל האפשרויות האחרות לגביי גביית החוב...

ניתוק מערכות כריזה וצלצולים במהלך פסח.

בהמשך לנוהל היערכות ליציאה לחופשה ארוכה ,אני חוזר ומרענן את החובה לנתק מערכות הכריזה וצלצולים במהלך השבת וחג פסח.יש להקפיד כי מערכות האזעקה תופעלנה, כולל הקפדה על סגירת החלונות.לוודא כי רשימת בעלי התפקידים תהיה מעודכנת במוקד העירוני ובחברת מוקד 99 ,ולהקפיד כי האורות יהיו מכוביםחשוב לתדרך את ההורים והתלמידים בחוזר ובמערכות סמרט סקול ומשוב ,כי במקרים של תנועה חשודה ולא סבירה ואו במקרים של גרימת נזק בזדון למוסד החינוכי וסביבתו במהלך החופשה לעדכן את המוקד העירוני ואו הביטחון, עליכם לעדכן את הקב"ט במקומות בהן תהיה פעילות בחג כגון :הפעלת קייטנות ואו פעילויות אחרות, מסיבות וכדומהנוהל זה מרוענן מידי יציאה לחופשה כדי לא לפגום באיכות החיים של השכנים וכן למנוע טלפונים מיותרים למנהלי המוסדות ואבות הבית בשעות לא שגרתיות

יישום חוק הפרדה במקור-פסולת אריזות

יישום חוק הפרדה במקור-פסולת אריזות, נכנס לתוקף ומחייב את כל הרשויות בארץ להתחיל ולבצע אותו כפשוטו וכלשונו. המשמעות היא כי גם בתי הספר ,תנועות הנוער כולל המוסדות שאותם אתם מנהלים חייבים ביישום. העיר חולון מיישמת זאת בארבעה שלבים: בשלב הראשון יוכנס לשכונות ג'סי כהן, ק.מיכה, שיכון וותיקים, נווה רמז, וק.אילון וק.רבין. בתי הספר אשר יכללו בשלב זה הם:הדמוקרטי, עוז, מיתרים, בן צבי, גורדון, בית דוד בנות - יסודי בית דוד בנות - תיכון יצחק שמיר, אריאל שרון, חט"ב גולדה, קוגל, תיכון קוגל, מפי עוללים, קציר. היישום יכלול:

1-הכנסת פחים כתומים-באחריות העירייה דרך מחלקת מחזור טלי-50274832- פגישה עם מליאת סגל המורים והצוות המינהלתי - על מנהלי בתי הספר לקבוע מועד - נתאים עצמנו לכך. באמצעות חברה מתמחה שנבחרה לכך- בשאלות ניתן לפנות לאתי סלע-50273953- הדרכה והטמעת התהליך. לכיתות א-ט כולל באמצעות תעשידע -תינתן הדרכה של 90 דקות. באחריות המנהלים לתאם כניסה לכיתות. בדבר שאלות ניתן לפנות לטלי מנהלת המחזור 5027483 או אתי סלע-50273954- פעילות בית ספרית מתמשכת במימון המדינה והרשות -הכוללת הצגות, פעילויות תרבות,הפסקות פעילות ועוד. מותאם לכל שכבה ואופי בית הספר בימים הקרובים ייצרו אתכן קשר אנשי ההטמעה. אנו מבקשים שיהיה שיתוף פעולה מלא כדי שנעמוד בדרישות החוק וביעד העירוני שנקבע. אני מצרף את הקול הקורא ששלחה טליה ראש המינהל .יש אישור של משרד החינוך לתכנית ולהתקשרות עם החברה המפעילה תודה על שיתוף הפעולה יוני רובינשטיין.

ריענון נוהל והיערכות לחג הפסח תשע"ד

גם השנה נערוך מבצע ניקיון לקראת חג הפסח במוסדות החינוך שלנו .זאת בשיתוף החברה הכלכליתאני מעביר אלייך במייל את פרטי המבצע וההערכות. חשוב, שתקפידו כי יתבצע ניקיון יסודי בהתאם למפרט הניקיון המופיע ומפורט בתיק ההנחיות שחילקתי בתחילת השנה.

במהלך המבצע נבקר ונסייר בבתי ספר. אנא הקפידו להיערך ולאכוף את מפרט הניקיון כמו גם שיתוף התלמידים במבצע. ועד ההורים העירוני שותף מלא לכך ואנשיו יבצעו סיורים במוסדות החינוך. דגשים לניקיון היסודי בנוסף למפרט הקבוע: קרצוף במכונה של הרצפות במבנים ובמקלטים, ניקוי שמשות ומסילות, ניקוי במכונת טאוט בחצרות המרוצפות, ניקוי ריהוט כללי כולל גרפיטי, פתחי אוורור במקלטים שלא נוקו לקראת התרגיל, ינוקו אף הם. לוודא כי יותקנו ריחניות בכל חדרי השירותים, ניקוי ושאיבת שטיחים, כמוכן, לא לשכוח לוודא כיבוי אורות מידי ערב. אין צורך שהמוקד העירוני יזעיק אתכם.יש לעדכן את הביטחון והמוקד על פעילות מיוחדת שתתקיים אצלכם בחופשהתודה והמשך שיתוף פעולה.

ריענון נהלי שחרור ילדים מהגן

לבקשת מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי אני שולח אליכם את ריענון הנוהל לגבי שחרור תלמידי הגן חשוב לפעול אך ורק על פי הנוהל לאור תלונות ואו שמועות שונות ומשונות. אני מבקש כי הנוהל יתלה בלוח המודעות החיצוני והפנימי בכלל הגנים שבחולון. יש להקפיד ולעמוד בהנחיות מול ההורים.

נוהל בטיחות לחג פורים

כמידי שנה אני שולח אליכם בקבצים מסודרים את נהלי הבטיחות באירועים לקראת חג הפורים חשוב לשים לב להנחיות. יש להפיץ את הנוהל לידיעת כל הסגל החינוכי והמנהלתי ואם ניתן לתלמידים ולהורים באמצעות מערכות סמארט סקול ומשוב. מצורף - הנוהל העירוני וכן הנחיות משרד החינוך. חג פורים שמח ובטוח.

נוהל פרסום יוזמות חינוכיות במוסדות החינוך

לבקשת ראש המינהל, דוברת העירייה והאחראית על אתר האינטרנט והפייסבוק של העירייה אני שולח את ריענון הנוהל לגבי פרסום יוזמות חינוכיות במוסדות החינוך שלנו בעיר. מבקש שיופץ לכל בעלי התפקידים במוסד אותו אתם מנהלים, תודה על שיתוף הפעולה.

תפקידי הסייעת החינוכית-ריענון הנוהל

בעקבות ביקורות של  משרד הבריאות  ואנשי המינהל בגני ילדים בחולון,
אני שב ומרענן את נוהל הטיפול בחצרות גני הילדים. בנוסף דגשים שעלו במסקנות הביקורות בדגש למזון ולשמירה על ההגיינה.
א. קבלנו מספר תלונות של הורים על כך שילדיהם מגיעים הביתה עם פצעים ואו עם עקיצות .
בבדיקה שערכנו מסתבר כי בכל המקומות בהם התקבלו תלונות, ללא יוצא מן הכלל, זה נבע מאי טיפול בחצר הגן  בהתאם לנהלי משרד הבריאות והרשות. לחילופין, האכלת חתולים על ידי השכנים. אני חוזר ומבקש מהמנהלים ומנהלות הגנים ומזכיר להם שזו חובתם להקפיד על בצוע ההנחיות. התלונות מגיעות אלינו ולעיתים אף למשרד הבריאות .
יש לנו 235 גנים ורק בבודדים יש תלונות
נמשיך לבצע ביקורות בגנים כדי לשמור על בריאות הילדים והצוות.
ללא טיפול ראוי לא תעזור שום פעולת מניעה  שלנו-לא החלפת חול ולא סינון או חיטוי
ב. נושאים נוספים שעולים  ושנבדקים :
1. להקפיד ולזרוק שקיות הזבל בתוך הפחים-כולל אם הם מרוחקים
2. לתלות בגנים בהם יש צהרון-רישיון יצרן של חברת הקייטרינג המספקת מזון.
3. אסור לאכסן ציוד ילדים מתחת לכיורים
4. חומרי ניקוי-לשים אך ורק במקום נעול
5. אסור לשים במבואה לשירותים ואו לתלות  תיקים ומעילים
6. חשוב ביותר-בסוף כל יום יש לזרוק את האוכל .אסור לשמור אותו
7. לוודא כי בתבשילים המוכנים ימצא תאריך יצור-ולא-להשמידו
8.לוודא שיהיו מושבי אסלה-לעדכן מוקד שחר אם אין או לוודא שבגנים בבתי ספר-אב הבית יתקינם
9 יש לסדר את המחסנים.-בחלק מהגנים שבוקרו, הצוות ננזף על ידי משרד הבריאות על אי סדר רב במחסנים. 
במקביל אנחנו מתכננים להתקין באופן מדורג ובתכנית רב שנתית ,משטחי גומי או דשא סיננטטי

בחצרות הגנים לפי קדימות שיקבעו על ידי הגורמים המקצועיים.

נוהל השתתפות בצריכת מים חריגה

לבקשת המנהלים אני שולח ומרענן את נוהל השתתפות העירייה בצריכת מים חריגה.כפי שתראו, הגישה שלנו היא לשפות את בתי הספר בגין תקלות ואו נזילות אך במקביל לבקרת המנהלים לנושא אכיפת הטיפול בנזילות ובקרה קבועה של אבות הבית לנושא הצריכה.כמובן שזה יחייב גם את גורמי הביצוע בחברה הכלכלית ובאגף תשתיות ומבני ציבור במתן מענה מידי לנזילות.יש לעדכן הח"מ באי עמידה בטיפול בזמן סביר בהתאם לאמנת השירות.חשבות המינהל תפעל על פי הנוהל רק אם מוסדות החינוך יקפידו במילוי הוראות אלו. תודה 

הערכות ליציאה לחופשה ארוכה

לקראת היציאה לחופשת חנוכה אני שב ומתזכר אתכם בנוהל היציאה לחופשה ארוכה הדגש :

1. כיבוי אורות 2. ניתוק מערכות כריזה וצלצולים 3. עדכון המוקד העירוני והביטחון בפעילות שמתקיימת בחג בבית הספר 4. איפסון ציוד בהתאם לנוהל 5. תדרוך בטיחותי לתלמידים לשימוש נכון בחנוכיות בבית ובמסיבות החג - בהתאם למייל ששלחתי בנושא 6. תדרוך ההורים על עדכון המוקד בפעילות חריגה בשטח המוסד החינוכי .​ קרא עוד בקישור המצורף...

חולון מתחסנת - נגד נגיף הפוליו

כפי שאתם בודאי יודעים. משרד הבריאות פועל בימים אלו למגר את נגיף הפוליו המתפשט ברחבי הארץ.במהלך השבועות האחרונים עלו שאלות רבות מצד הורים שמתלבטים האם לתת את החיסון לילדיהם. רופאי משרד הבריאות ואיגוד רופאי הילדים עשו מאמץ להשיב על כל שאלה, על-מנת שתרגישו בטוחים בהחלטתכם. לצד הפרסומים הרבים בנושא, אנו רואים לנכון להציג בפניכם, ובאופן ישיר ובלתי אמצעי, את הרקע למבצע החיסונים ואת מטרתו.​ קרא עוד בקישור המצורף...

בטיחות באש בהדלקת נרות חנוכה

איך נדליק נרות חנוכה ונשאר שלמים :

החנוכיה שמכינים הילדים, לא תהיה עשוייה מחומרים  דליקים (כגון: פלסטיק, עץ וכו').

החנוכיה תהיה יציבה, בעלת בסיס רחב. אין להכין נרות משעווה. חנוכיה המונחת ליד חלון, תונח על משטח יציב, שלא תעוף מרוח. החלון יהיה סגור, שלא יפתח מעצמו. חנוכיה ליד חלון, לא תהיה בקרבת חומרים דליקים, כגון: וילונות וכו'. קרא עוד בקישור המצורף...

בריאות השן לתלמיד

מטרת שירותי בריאות השן לתלמיד הינה לקדם את בריאות הפה והשיניים לילדים מגיל גן חובה עד כיתה ט. השירות מתמקד במניעה ראשונית של מחלות הפה והשיניים בגני ילדים ובבתי ספר. 

שירותי בריאות השן לתלמיד ניתנים ע"י הרשויות המקומיות במימון מלא של משרד הבריאות. קרא עוד בקישור המצורף...

טבלת ההתרמות בבתי הספר

כמידי שנה אני שולח אל המנהלים את טבלת ההתרמה בבתי הספר המשתתפים בפרוייקטים השונים של ההתרמות. זאת בהתאם להנחיות המשרד ובהתאם לימי ההתרמה שקבע המשרד. תודה על שיתוף הפעולה. כן אנו מהווים דוגמה לרשויות אחרות בהשתתפות מכובדת של בתי הספר שלנו בעיר בפעילות המבורכת. תודה ליונה אלון שעזרה לי להכין החלוקה. קרא עוד בקישור המצורף...

מתקני ספורט לבתי ספר

אני שולח אליכם קטלוג של חברת ספורט כיף עם מחירים יחודיים לחולון. המתקנים מקסימים ואנטי וואנדלים. נפגשנו עם הספק והצלחנו לקבל מחירים מיוחדים לעיר חולון. מימון הרכישות מתקציב ניהול עצמי. כמנהגנו, אנו ממשיכים במאמצים להוזיל עלויות המתקנים, אלמנטים ייחודיים ואסתטיים הקשורים להיותנו עיר בריאה ומקיימת . לשמושכם. קרא עוד בקישור המצורף...

ניתוק מערכת כריזה ופעמון

אבקש להזכירכם, כי יש לנתק את פעמון הצלצולים ומערכות הכריזה של בית הספר.במהלך תקופת החגים וחופשות ארוכות של בתי הספר. בתקופה זו, מתקבלות תלונות רבות מתושבים ברחבי העיר, כי פעמוני הצלצולים של בתי הספר מופעלים גם בימי חג ושבת ומטרידים את מנוחתם. קרא עוד בקישור המצורף...