ועדת נוער תרבות   יו"ר הגב' איריס קופיט

  • s-facebook
  • s-tbird

מטרות הועדה:


לחבור למחלקת הנוער במנהל החינוך, להבין את תחום פועלה, את תקציבה, וחלוקת התקציב.
להבין האם יש תחומים בהם הורים יכולים להתנדב ולחבור לבני הנוער ומה מהות ההתנדבות  - להעצים את הילדים, האם אנו כהורים יכולים לעזור למחלקת הנוער מול העירייה לקדם נושאים עבור המחלקה.
לחבור למועצת התלמידים להבין את תחומי פעולתם ובמה ניתן לסייע להם.

מחלקת הנוער במנהל החינוך:


מנהלת מחלקת הנוער במנהל החינוך היא הגב' רותי שלוסברגר.
מחלקת הנוער במנהל החינוך אחראית על החינוך הבלתי פורמאלי שמחוץ לשעות בית הספר לגילאים ז'-י"ב. עובדת בשיתוף פעולה עם  יחידות עירייה שונות ועם מוסדות התרבות  הבינוי והפנאי בעיר ומחוצה לה ועם  מינהל נוער במשרד החינוך.
תחומי הליבה של המחלקה:   טיפוח מנהיגות, קידום התנדבות ועשייה קהילתית וחברתית, מניעת אלימות, הדרכה ופיתוח מענה בתחום פנאי בילוי ותרבות לבני נוער ובנוסף, מתן במה לבני הנוער בעיר
באחריות המחלקה:  לקבוע מדיניות והנחייה מקצועית של הפעילויות המתקיימות במרכזי נוער ובאגפי הנוער במרכזים קהילתיים, ללוות את פעילת תנועות הנוער, טיפוח מנהיגות, הנחיית מועצת הנוער העירונית, קידום התנדבות ועשייה לקהילה, מניעת אלימות והתנהגות סיכונית, הפעלת פרויקטים בשיתוף עמותת עלם והפעלת מרכז הדרכה עירוני.

לחץ לקריאת פרוטוקול ישיבה עם עלם 19 בינואר 2014
לחץ לקריאת פרוטוקול לקחים מאירוע שביתת מועצת הנוער 

לחץ לקריאת פרוטוקול הישיבה עם הגב' רותי שלוסברגר

לחץ לקריאת פרוטוקול הישיבה עם קרולין - יו"ר מועצת תלמידים